Side 2 – Om Hjemmesiden

Al begyndelse er svær

Tja, så er jeg for første gang begyndt at oprette en persomlige hjemmeside på et domæne, jeg har ejet i over 18 år nemlig: “bjerre-poulsen.dk”, med en software jeg ikke tidligere har kendt.

Domæne-navnet refererer til mit og min nærmeste families efternavn, som vi gennem mere end 60 år har været stolte over og glade for, fordi det var et beskyttet efternavn, hvilket bl.a. betød, at vi alle kendte hinanden, og at det var let at finde os i telefonbogen.
Efter en lovændring for nogle få år siden er vi ikke længere de eneste med dette efternavn, idet en bindestreg i efternavnet ikke længere gør et navn beskyttet.

Jeg er endnu ikke sikker på, hvad min hjemmeside vil komme til at handle om, men navnet lægger jo op til noget familie-patriotisk om bl.a. mine bedsteforældre, forældre, søskende, børn og børnebørn.
På den anden side kan det næppe udelukkes, at min livsanskuelse, mine interesser og min til tider sarkastiske humor vil tage overhånd!